BETA
Vi bygger nyt site, og det kan godt rode lidt imens.

Alt om solceller

Alt om solceller

Alt om solceller

Solceller

Solceller

Et solcelleanlæg producerer strøm ved hjælp af sollys. Strømmen kan du bruge til dine apparater eller sælge til elnettet.

Guide til køb og installation af solceller

I guiden her kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, inden du køber solcelleanlæg, i selve købsprocessen, og i forbindelse med installationen.

1Før du køber
2Køb
3Installation

Før du køber solcelleanlæg

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på og undersøge, inden du køber et solcelleanlæg. 

Bruger du strøm midt på dagen?

Solcellerne producerer mest strøm om sommeren og midt på dagen.

Jo mere solcellestrøm du kan bruge, i det øjeblik dit anlæg producerer den, jo mere får du ud af dine solceller.

Hvis du vil vide, hvor meget strøm du vil kunne producere i forhold til dit elforbrug, så lad en installatør kigge på dit hus og dit elforbrug.

Undersøg, før du køber

Før du køber et solcelleanlæg, bør du undersøge disse ting:

 • Er huset egnet til solceller?

  Få installatøren til at undersøge, om taget kan bære, og om det er stort nok til det antal solceller, du skal bruge for at få dækket den ønskede andel af dit elforbrug. Solceller kan også monteres på facaden eller på stativer på jorden. Vær også opmærksom på, at solceller kan forringe dit hus' arkitektur. Læs mere om husets egnethed længere nede på siden

 • Kontakt kommunen

  Før du køber et solcelleanlæg, bør du kontakte din kommune. Her kan du få at vide, om lokalplaner, fredninger og servitutter tillader dig at sætte solceller op på dit hus. Mange kommuner har desuden regler for, hvor du må placere solcellerne, så det ikke går ud over områdets æstetik. Kontakt din kommune for yderligere oplysninger.

 • Sæt dig ind i reglerne

  Tjek Bygningsreglementets regler for f.eks. hvor højt og hvor langt fra naboskel solcellerne må sidde. Læs mere i Bygningsreglementet om solceller

 • Undersøg økonomien

  Undersøg udgifter til målerabonnement og rådighedsbetaling hos dit energiselskab.

Er huset egnet til solceller?

Kan dit tag bære?

Solceller kan i enkelte tilfælde være for tunge til din tagkonstruktion, og monteringen af solcellerne kan påvirke tagets bæreevne. Det er derfor vigtigt at undersøge, om der er behov for at understøtte taget yderligere.

Sne kan også påvirke tagets bæreevne, så det er vigtigt, at solcellerne ikke monteres på en måde, så der kan samle sig store snedriver under dem. Spørg din installatør eller en bygningsingeniør, hvis du er i tvivl.

Har du plads?

Størrelsen af anlægget afhænger af, hvor meget af dit elforbrug du vil have dækket med solcellerne, og hvor meget plads du har. De fleste anlæg til enfamilieshuse er på op til 6 kW og fylder mellem 15 og 40 m2. Husk, at der ikke bør være mærkbar skygge på anlægget i sommerhalvåret ca. fra kl. 9-17.

Placering af anlægget

Den største ydelse af solceller får du ved at placere dem mod syd og med en hældning på 40-45 °. Hvis du forventer et større forbrug sen eftermiddag og aften end midt på dagen, kan solcellerne med fordel vende mere mod vest end mod syd. En del anlæg vender dog mod øst eller vest for at udnytte arealet bedst muligt og flade produktionskurven ud over hele dagen.

Se nøgletal for solcellers ydelse i forhold til placeringen i nedenstående skema. Få altid din installatør til at vurdere, hvad der er optimalt hos dig.

 

Hældning Syd Sydvest / Sydøst Vest / Øst
15 ° 94 92 84
30 ° 99 95 81
45 ° 100 93 76
60 ° 95 88 70
75 ° 85 79 66
90 ° 72 67 53

Tabel: Så meget producerer anlægget i % afhængig af hældning og orientering. Se detaljeret skema fra Teknologisk Institut

Bevaringsværdige huse

Hvis dit hus er fredet, er det formentlig ikke tilladt at opsætte solceller på selve bygningen. 

Nabohensyn

Solceller giver procentvis mindre genskin end et ovenlysvindue, men nogle naboer kan alligevel blive generet af genskinnet. Du kan få solceller med antirefleksbehandling eller med en nubret overflade, der giver blødere reflekser.

Køb af solcelleanlæg

Læs her, hvad du skal være opmærksom på, når du køber solcelleanlæg: Hvordan du indhenter tilbud, tjekker kontrakten, og hvad anlæggets pris afhænger af. 

Indhent tilbud

Lad flere installatører gennemgå dit hus og rådgive dig om bl.a. anlæggets størrelse og placering.

Som regel køber du en pakkeløsning, så installatøren selv vælger og medbringer anlægget.

VE-godkendte installatører

VE står for vedvarende energi, herunder solenergi. Vælg en VE-godkendt installatør for at få det største udbytte af dit solcelleanlæg. Virksomhederne på listen har ansatte, der har Energistyrelsens VE-godkendelse af dokumenterede kompetencer til at installere VE-anlæg. Virksomheder kan godkendes inden for én eller flere VE-teknologier. Sørg for, at din installatør er godkendt til solceller.

Se efter logoet når du vælger installatør.

Brug VE-godkendelsesordningen

Få skriftlige tilbud

De skriftlige tilbud bør som minimum indeholde:

 • Pris på anlæg + installation
 • Konklusioner fra rådgivningen om f.eks. størrelse og placering
 • Forventet (eller helst garanteret) elproduktion
 • Garantier på produkt og ydelse
 • Mulighed for tilkøb af forlængede garantier
 • Forsikringsmuligheder
 • Overslag over økonomi inkl. forudsætninger for beregningen - herunder forventet køb/salg i forhold til nettet

Bemærk, at der kan være særlige betingelser, der skal være opfyldt for at kunne opnå tilskud/nettoafregning.

Tjek beregningerne

Hvis du indhenter flere tilbud, så tjek, om der er brugt samme forudsætninger, især med hensyn til det lokale klima/mængden af solenergi. Det er en god idé at søge rådgivning om beregningerne i dine tilbud.

Den mest almindelige udfordring er, at man oftest ikke kender sit elforbrug time for time. Derfor kan man ikke beregne, om solenergien kan bruges direkte eller skal sælges til en lavere pris. Hvis du vil være rimelig sikker på at kunne bruge det meste af strømmen selv, så vælg et anlæg, der ikke dækker mere end 30 % af dit årsforbrug.

Anlæggets pris

Når man køber et solcelleanlæg, køber man typisk en pakkeløsning med både solceller, inverterInverterKaldes også en vekselretter. Inverteren omdanner jævnstrømmen til vekselstrøm, som du kan bruge til dine apparater eller eksportere til elnettet., montering og installation. Prisen afhænger af:

 • Anlæggets størrelse
 • Anlæggets kvalitet
 • Prisen for montering

Levetiden af anlægget afhænger af kvaliteten. InverterenInverterKaldes også en vekselretter. Inverteren omdanner jævnstrømmen til vekselstrøm, som du kan bruge til dine apparater eller eksportere til elnettet. holder normalt ikke lige så længe som resten af anlægget og skal typisk skiftes efter ca. 10 år.

Standardmontering

Hvis din installatør tilbyder en såkaldt 'standardmontering', skal du sikre dig, at den kan gennemføres i dit hus, da det ellers kan blive dyrere end forventet.

Standardmontering

Kontrakten

I de fleste tilfælde kommer installatøren med kontrakten. Du bør sikre dig, at den dækker følgende områder:

 • Arbejdets omfang – hvad omfatter tilbuddet, og hvad omfatter det ikke
 • Tidsplan og konsekvenser af forsinkelser
 • Pris og betalingsbetingelser
 • Garantiforhold, herunder ydelsesgaranti. 

Hvis du har mulighed for det, kan du bruge standardkontrakten AB-forbruger. Den indeholder bestemmelser om de mest almindelige betingelser for byggearbejder.

Garantiforhold

Du kan både få ydelsesgaranti og produktgaranti. Hvis du får en ydelsesgaranti, skal du tjekke, om den er afhængig af årets klima og hvad den dækker.

Vær opmærksom på, om leverandøren tilbyder en produktgaranti af solcellernes holdbarhed, og undersøg, præcis hvad den dækker.

Hold altid øje med forbehold i garantier.

Lav evt. et tillæg til kontrakten om kvalitet

Vi anbefaler også, at du skriftligt indgår aftale med installatøren om, at han følger principperne i vejledningen Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledning (pdf) fra Teknologisk Institut, når han installerer anlægget. Det er ikke alle løsninger, der er beskrevet i vejledningen. Hvis din løsning ikke er beskrevet i vejledningen, så er det vigtigste at sikre sig mod skader på taget.

Installation af solcelleanlæg

Læs her, hvordan håndværkeren installerer solcelleanlægget, og få overblik over, hvad du selv skal stå for.

Vælg en VE-godkendt installatør

Virksomheder kan godkendes inden for én eller flere VE-teknologier. Sørg for, at din installatør er godkendt til solceller.

Brug VE-godkendelsesordningen

Sådan foregår installationen

 • Montering af solcellemodulerInstallatøren monterer solcellemodulerne på skinner på taget, på et stativ eller på ballastkasser. Der følger normalt beslag med til forskellige tagtyper.
 • Montering af inverterInstallatøren placerer inverterenInverterKaldes også en vekselretter. Inverteren omdanner jævnstrømmen til vekselstrøm, som du kan bruge til dine apparater eller eksportere til elnettet. på et køligt, velventileret og støvfrit sted ikke for langt fra solcellemodulerne. Hvis den ikke kan sidde indendørs, vil han evt. sætte den op udendørs, men kun hvis inverteren egner sig til udendørs montage.
 • Elmåler skiftes eventueltEndelig skifter han din elmåler, hvis den er af ældre dato. Det er dit netselskab, der afgør, hvilken type elmåler du skal have - det afhænger nemlig af afregningsordning/-gruppe og netselskab. Afhængig af typen kan der komme et årligt gebyr til netselskabet, forhør dig om gebyrets størrelse hos dit netselskab.
 • TilslutningNår anlægget er sat op, skal det tilsluttes elnettet af en autoriseret elinstallatør.
Gode råd

Vigtigt for en god ydelse

 • Skyggefri placering af solceller
 • God ventilation omkring solcellerne
 • InverterenInverterKaldes også en vekselretter. Inverteren omdanner jævnstrømmen til vekselstrøm, som du kan bruge til dine apparater eller eksportere til elnettet. placeres tørt, køligt og ventileret

Installatørens opgaver efter installation

Når anlægget er installeret, skal installatøren tilmelde dit anlæg hos din lokale netvirksomhed.

Dine opgaver efter installation

 • Tjek, om anlægget er installeret korrekt

  Sikkerhedsstyrelsen har lavet en tjekliste for installation, så du selv kan tjekke dit anlæg for at se, om det hele er gjort ordentligt.Sikkerhedsstyrelsens tjekliste

  Du bør også gennemgå taget indefra for at sikre, at der ikke er sket skade på tagets spær. Det kan f.eks. ske, hvis installatøren har brugt for kraftige skruer. Generelt frarådes det at montere solceller i tagets lægter.

 • Sørg for at anlægget er anmeldt

  For at udnytte mulighederne for øjebliksafregning skal du skal sikre dig, at anlægget er anmeldt til stamdataregistret. 
  Læs om øjebliksafregning på ens.dk

 • Sælg strøm, du ikke brugerHvis du vil sælge den strøm, du ikke selv bruger, skal du indgå en aftale med en produktionselleverandør.  
  Oversigt over produktionselleverandører hos Energinet
 • Meld din elproduktion til SKAT

  Dit eget forbrug er skattefrit, men du skal betale skat, hvis du sælger el til nettet for over 7.000 kr. pr. år. Læs mere på skat.dk

 • Orienter dit forsikringsselskabHusk at anmelde anlægget til dit forsikringsselskab. Og tjek om du har en elskadeforsikring, så du også er dækket ved et evt. lynnedslag.
1 of 3

 

Solceller

Vedligehold solcellerne

Vedligehold solcellerne

Hvis du skal have det optimale ud af dine solceller, bør du tjekke og vedligeholde dem løbende.

Vedligehold solcellerne

Vedligehold solcellerne

Vedligehold solcellerne

Rengøring af dine solceller

Solceller er stort set selvrensende, hvis de hælder mindst 15 °, da støv så bliver regnet af.

Hvis de alligevel bliver beskidte, kan du rengøre dem selv. Følg producentens anvisninger, og rengør aldrig solcellerne, mens solen står på, da koldt vand på varme solceller kan ødelægge glasset.

Du behøver typisk ikke fjerne sne. Den forekommer alligevel på en årstid, hvor der ikke er ret meget energi i sollyset. Er solcellerne monteret på en måde, så der kan danne sig store snedriver under dem, kan det dog være nødvendigt at fjerne sne fra taget under solcellerne.

Vedligehold af invertere

 • Tjek køleribber 1 gang årligt, og rengør dem med en blød kost, hvis de trænger.
 • Tjek filtre og udblæsning fra inverterens ventilatorer, hvis der findes det i anlægget, 1 gang årligt. Se i manualen fra installatøren, hvordan du gør.
 • Gør kabinettet rent efter behov med en blød hårdt opvredet klud. Brug ikke sæbe.
 • Følg producentens anvisninger om at tænde og slukke afbryderne 1 gang om året – men kun, når inverteren ikke producerer. 

Holdbarhed af inverter

Inverteren holder sandsynligvis ikke så længe som resten af anlægget – producenter giver typisk 5 eller 10 års garanti, hvorimod solceller ofte har en garanti på 20 år.

Hold træer nede

Hvis der står træer nær ved solcellerne, bør du også sørge for, at de ikke begynder at skygge for solcellerne med årene.

Tjek installationen

Hvis du alligevel er oppe på taget, kan du tjekke, om solcellerne er blevet misfarvede, er revnede eller har løse beslag. Det er en god idé at tage fotos af anlægget, lige når du har fået det monteret. Så er det nemmere at sammenligne senere hen.

Hold øje med elmåleren

Det er en god idé at aflæse elmåleren med jævne mellemrum, f.eks. 1 gang om måneden. Det kan være med til at afsløre, om der er noget galt med dit solcelleanlæg.

Du kan også tjekke inverterens log, om der står en fejlmeddelelse.

Vedligehold solcellerne

Læs mere

Fakta om solceller

Fakta om solceller

Et solcelleanlæg producerer jævnstrøm ved hjælp af sollys. Anlægget består af et antal solcellemoduler, der er koblet sammen og forbundet med en inverter via et elkabel. De fleste anlæg er på ca. 6 kW og fylder mellem 15 og 40 m2. Men størrelsen afhænger af, hvor meget af dit elforbrug du vil have dækket.

Fakta om solceller

Fakta om solceller

Fakta om solceller

Om solcelleanlæg

Et solcelleanlæg producerer jævnstrøm ved hjælp af sollys. Anlægget består af et antal solcellemoduler, der er koblet sammen og forbundet med en inverter (vekselretter) via et elkabel. Inverteren omdanner jævnstrømmen til vekselstrøm, som du kan bruge til dine apparater eller eksportere til elnettet.

Sådan fungerer solceller

Solceller
 eller solvarme?

Solceller bliver tit forvekslet med solvarmeanlæg, men det er ikke det samme. Solvarmeanlæg producerer nemlig varme og varmt vand og ikke el. Der findes dog også kombinationer af solcelle- og solvarmeanlæg, der producerer både el og varmt vand.

Anlæggets størrelse

De fleste anlæg til enfamilieshuse er på op til 6 kW og fylder mellem 15 og 40 m2. Hvor mange m2 du bør installere, afhænger af, hvor meget af dit elforbrug du vil have dækket. Som tommelfingerregel vil et anlæg, der producerer lige så meget, som du bruger på et år, eksportere 80 % af produktionen til nettet.

Batteri til at lagre energi

Du kan få solcelleanlæg med batterier, så du kan lagre noget af den solcelle-strøm, du ikke kan nå at bruge med det samme. Batterier kan dog være dyre. Spørg en leverandør af batterier, om det kan betale sig for dig.

Hvad består et solcelleanlæg af?

Solceller

 • Solceller med krystallinsk siliciumDe mest effektive solceller på markedet. Det er også den mest udbredte type. De er inddelt i firkantede celler på størrelse med en stor hånd og kan deles op i 2 hovedtyper:
  - Monokrystallinske solceller
  Monokrystallinske solceller er typisk blå eller sorte og har en ensartet overflade. Cellerne sidder på et metalgitter - enten mellem 2 lag glas eller mellem 1 lag glas og 1 lag polyvinyl flourid. Cellernes baggrund er som regel hvid og reflekterer lyset. Dette holder modulets temperatur nede og øger effekten. Du kan også få celler, der er helt sorte.
  - Polykrystallinske solceller
  Polykrystallinske solceller består af silicium-krystaller, der giver et blåligt farvespil i solcellernes overflade. De kan have en lidt lavere virkningsgrad, men det opvejes ofte af tættere pakkede moduler. Polykrystallinske solceller kan leveres uden ramme, så de lettere kan integreres i f.eks. facadepaneler eller tagflader.
 • TyndfilmssolcellerTynde solceller kendt fra f.eks. lommeregnere og ure fås også i større moduler. Virkningsgraden er kun det halve af krystallinske solceller. Til gengæld er tyndfilmssolceller langt mere fleksible, materialeforbruget mindre og potentialet for billiggørelse større. Tyndfilmssolceller forventes mere udbredt i fremtiden.

Inverter/vekselretter

Solceller producerer jævnstrøm, som skal ledes gennem en inverter, der omdanner jævnstrømmen til vekselstrøm. Den kan du bruge til dine apparater eller eksportere til elnettet. Inverteren holder normalt ikke lige så længe som resten af anlægget, men skal typisk skiftes efter ca. 10 år.

Økonomi ved solceller

 • RådighedsbeløbDu skal betale en fast årlig rådighedsbetaling af den mængde strøm, du forbruger direkte fra anlægget. Har du et anlæg over 50 kW (sjældent i private hjem), betaler du i stedet en rådighedstarif i øre/kWh. Rådighedsbetalingen skal dække de omkostninger, som netselskabet har, ved at kapaciteten i elnettet skal stå til rådighed. Desuden skal du betale et særligt abonnement, der svarer til de udgifter, netselskabet har til administration og måling.
 • SKATDit eget elforbrug er skattefrit, men du skal betale skat, hvis du sælger el til nettet for mere end 7.000 kr. pr. år. Læs mere på skat.dk.
 • Type af elmålerSpørg dit netselskab, hvilken type elmåler du skal have - det afhænger nemlig af afregningsordning/-gruppe og netselskab. Elmåleren kan have et administrationsgebyr på op til 5.000 kr. om året.

Fakta om solceller

Læs mere
Videocase

En æstetisk og robust solcelleløsning

En æstetisk og robust solcelleløsning

Du skal acceptere marketing cookies for at se dette indhold. Klik her for at ændre cookieindstillinge.

Familien har fået installeret en æstetisk og robust solcelleløsning, hvilket resulterer i en mindre elregning samt reducering af CO2-udslippet, og det kan give et bedre energimærke.

Energiløsningen

Solcelleanlæg

Solcelleanlæg

Solceller producerer el. Overvej et solcelleanlæg, hvis dit tag vender mod syd og ikke ligger for meget i skygge. Så kan du mindske både dit CO2-udslip og din elregning.
Billede solcelleanlaeg
Se energiløsningen

Solcelleanlæg

Alt om solceller