BETA
Vi bygger nyt site, og det kan godt rode lidt imens.

Materialer på SparEnergi.dk

Aktuelle materialer

Elinstallatørers rådgivningsadfærd
Elinstallatørers rådgivningsadfærd
Analyse af adfærd og barrierer. Hvordan kan installatører mest hensigtsmæssigt påvirkes til at fokusere mere på energieffektive løsninger i deres virke?
BedreBolig-tjekliste til projektering, indhentning og vurdering af tilbud (store bygninger)
BedreBolig-tjekliste til projektering, indhentning og vurdering af tilbud (store bygninger)
Denne tjekliste er kun en hjælp til at overholde de særlige krav, der stilles til projektering og tilbud. Den almindelige ansvarsfordeling i rådgiverforhold i ABR 89 gælder, når du arbejder som BedreBolig-rådgiver. Tilsvarende stilles der foruden...
Erhvervspuljen: Opgørelsesmetoder for kedler over 1000 kW
Erhvervspuljen: Opgørelsesmetoder for kedler over 1000 kW
Retningslinjer til erhvervspuljen til opgørelse af virkningsgrader for kedler hvor dens mærkeeffekt er over 1000 kW.
BedreBolig folder til boligejere
BedreBolig folder til boligejere
Energistyrelsen tilbyder denne generiske folder målrettet boligejerne til alle kommuner, BedreBolig-rådgivere og andre interessenter. Folderen kan rekvireres hos BedreBolig-sekretariatet på info@bedrebolig.dk.